Politika zasebnosti

Politika varstva osebnih podatkov obravnava ravnanje z informacijami, ki jih ThePlace.si (ponudnik) dobi od obiskovalca, ko ta obišče spletno mesto podjetja ThePlace.si ali ko obiskovalec upravljalcu posreduje podatke na drug način (preko nakupa preko telefona, e-maila ali drugače).

Politika varstva osebnih podatkov velja za podjetje (ThePlace.si) za upravljalca in pogodbene izvajalce, ki dejavnosti izvajajo za podjetje. Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO?
Obdelujemo naslednje osebne podatke:

  • Osnovni kontaktni podatki (ime, telefonska številka, e-naslov).

  • Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili).

  • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

NAČINI UPORABE PODATKOV
Vaše osebne podatke uporabljamo

  • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago);

  • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;

  • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;

  • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (ko vam pošljemo e-pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa).

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

  • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;

  • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;

  • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte in SMS sporočil);

  • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

  • za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani;

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE IN KAJ SE Z NJIMI ZGODI?

  • Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

  • Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med upravljalcem in kupcem, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).

  • Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

PROSTOVOLJNOST POSREDOVANJA PODATKOV IN POSLEDICE NEPOSREDOVANJA

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila). Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven podjetja) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni izvajalci). Pogodbeni izvajalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

  • ponudniki storitev marketinga;

  • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;

  • ponudniki pošiljanja sms sporočil;

  • ponudniki programerskih in spletnih rešitev;

  • dostavne službe.

Pogodbeni izvajalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.Pogodbeni izvajalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

KAKŠNE PRAVICE IMATE V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI, KAKO LAHKO PREKLIČETE PRIVOLITEV ZA OBDELAVO IN KAKŠNE SO POSLEDICE PREKLICA?

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:
1. da od nas kadarkoli zahtevate:potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;

Scroll to Top